Poziv kandidatima za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „C“ kategorije – Teške ljetnje ture

Poziv kandidatima za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „C“ kategorije – Teške ljetnje ture

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH u dane 20. i 21.11.2021.godine organizuje polaganje ispita za vodiče „C“ kategorije – Teške ljetnje ture na Vlašiću. Okupljanje u subotu 20.11.2021.godine u 09.00 h na planinarskom domu “Jusuf Pečenković” Devečani na Vlašiću.

Prijaviti se mogu svi planinarski vodiči A i B kategorije, koji su završili osposobljavanje putem Tečaja za vodiče C kategorije – Teške ljetnje ture, koji su odstažirali ili biti pripravnik minimalno 2 (dvije) godine a maksimalno 5 (pet) godina te da posjeduju važeću licencu za vođenje.

Za ispit je potrebno dostaviti Prijavu i Izvještaj o izvršenim aktivnostima vodiča za period pripravništva u kojem moraju biti evidentirane aktivnosti za ispunjenje uslova za ispit gdje prikazati učestvovanje u:
– 10 (deset) različitih tura po neoznačenim stazama, misli se na neuređene penjačke smjeri najmanje visinske razlike 250 m,
– 10 (deset) različitih penjačkih uspona stepena II po skali UIAA,
– 10 (deset) različitih penjačkih uspona stepena III po skali UIAA.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Prijava za polaganje ispita za vodiča C kategorije – Teške ljetnje ture

Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: Izvještaj o aktivnostima vodiča za 20__.godinu

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča ovjeren od strane matičnog planinarskog društva kao i važeću planinarsku i vodičku iskaznicu poslati na

E-mail: psfbih1@gmail.com i komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com a na uvid je potrebno donijeti originalna dokumenta uključujući vodičku i člansku iskaznicu PS FBiH.

Svi vodiči – pripravnici koji žele pristupiti ispitu dužni su nakon dostavljanja dokumentacije i odobrenja Komisije uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 1401021130005461 sa naznakom za polaganje ispita za vodiča „C“ kategorije – Teške ljetnje ture.

U cijenu polaganja uračunat ispit i izrada vodičke iskaznice/licence, a uplata se može izvrišiti samo putem računa.

Rok za prijavu polaganja je: 17. novembar 2021.godine.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno, usmeno i praktično.

Za ispit je poterbno imati odgovarajuću ličnu planinarsku i tehničku opremu od koje posebno naglašavamo: Karta područja, busola, komplet PP, kaciga, pojas, Fe set, dva karabinera, dva prusika,  2 gurtne, spravica za podizanje i spuštanje, te vodičko uže (nije obavezno).

Ispit će se realizovati uz primjenu mjera pandemije “corona virusa”, uz obavezu distance i nošenja zaštitne maske.

Smještaj i noćenje u Planinarskom dom „Jusuf Pečenković“ Devečani a troškove noćenja, smještaja i ishrane u domu snose kandidati.

Predsjednik Komisije za vodiče, Husein Šabić