Poziv kandidatima za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture

Poziv kandidatima za prijavu za polaganje ispita za planinarske vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture

Komisija za vodiče PS FBiH u dane 20. i 21. novembra 2021. godine organizuje polaganje ispita za vodiče „A“ kategorije – Ljetnje ture na Vlašiću. Okupljanje na planinarskom domu „Jusuf Pečenković“ Devečani – Vlašić 20. novembra 2021. godine, najkasnije do 16.00 sati.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismenog, usmenog i praktičnog. Za ispit je poterbno imati važeću člansku planinarsku iskaznicu, vodičku majicu sa obilježjima te ostalu opremu od koje posebno naglašavamo: karta područja, busola, komplet PP, prusik, dva karabinera, vodičko uže (osigurava Komisija za vodiče).

Svi vodiči – pripravnici koji žele pristupiti ispitu, nakon dostavljene dokumentacije i odobrenja Komisije su dužni uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 1401021130005461 sa naznakom značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa !

              Uslov za polaganje je dostavljena prijava za ispit i Izvještaj o aktivnostima vodiča sa najmanje 10 (deset) različitih tura po lakim označenim ili neoznačenim stazama, zahtjevnim ili teškim stazama, izleti, pohodi i sl. koji je ovjeren od matičnog planinarskog društva.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: — Obrazac Prijava za polaganje ispita za vodiča A kategorije – Ljetnje ture
Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: — Obrazac Izvještaja o aktivnostima vodiča za 20__.godinu

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča  i kopiju članske iskaznice poslati na E-mail komisije: psfbih1@gmail.com ili komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com, a na uvid je potrebno donijeti originalna dokumenta.

Rok za prijavu polaganja je: 17. novembar 2021.godine.

Smještaj i noćenje u Planinarskom dom „Jusuf Pečenković“ Devečani a troškove noćenja, smještaja i ishrane u domu snose kandidati.

Ispit će se realizovati uz primjenu mjera pandemije “corona virusa”, uz obavezu distance i nošenja zaštitne maske.

Predsjednik Komisije za vodiče, Husein Šabić