JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PS BIH/FBIH

JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PS BIH/FBIH

JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA PS BIH/FBIH SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO

 

 Sarajevo, 05.05.2015. godine

 

Poštovani,

S obzirom da je član Upravnog odbora Elvir Kazazović zbog nespojivosti funkcija dao ostavku, Planinarski savez BiH/FBiH objavljuje Javni poziv planinarskim društvima da nominuju jednog člana sa područja Kantona Sarajevo kako bi popunili upraženo mjesto u UO.

Naime, dr. Elvir Kazazović imenovan je u Vladu KS kao ministar nauke i obrazovanja, pa je zbog eventualnog sukoba interesa dao principjelnu ostavku. Doktoru Kazazoviću se zahvaljujemo na značajnom doprinosu koji je dao u razvoju planinarstva u BiH, a ne sumnjamo da će se taj doprinos osnažiti njegovim preuzimanjem funkcije ministra.

Molimo članice Saveza da imena svojih kandidata sa biografijom pošalju na e-mail PS BiH/FBiH najkasnije 7 dana od objave ovog poziva na zvaničnoj web stranici Saveza. Poziv se također objavljuje i na facebook stranici BiH/FBiH, a poslan je i na elektronske adrese svih članica Saveza.

Predlagači mogu biti sve članice PS BiH/FBiH.

Shodno članu 7. Poslovnika o radu Upravnog odbora PS BiH/FBiH, Upravi odbor će na osnovu prispjelih kandidatura imenovati (novog) člana Upravnog odbora sa područja Kantona Sarajevo.

Sve članice Saveza će o ovoj odluci biti blagovremeno obaviještene.

 

Podsjećamo na uvjete koje mora ispuniti kandidat za člana Upravnog odbora:

  1. Članstvo u Planinarskom savezu BiH/FBiH
  2. Dosadašnji rad u planinarskoj organizaciji (biografija)
  3. Punoljestvo
  4. Predloženi kandidat djeluje na području Kantona Sarajevo
  5. Protiv kandidata nisu poduzimane mjere Suda časti PS BiH/FBiH
  6. Predloženi kandidat nije na nekoj od funkcija PS BiH/FBiH koje predstavljaju smetnju imenovanju u UO

 

 

 

                                                                                                     Generalni sekretar Saveza

                                                                                                               Naida Mačkić