Javni poziv za prijavu organizacije prvenstva u planinarskoj orijentaciji

Javni poziv za prijavu organizacije prvenstva u planinarskoj orijentaciji

Planinarski savez BIH/FBiH organizuje prvenstvo u planinarskoj orijentaciji za takmičarsku 2015. godinu.

POZIVAJU SE 

planinarska društva/klubovi za prijavu organizacije domaćinstva jednog kola prvenstva u planinarskoj orijentaciji

Planinarski savez BiH/FBiH i u novoj takmičarskoj sezoni nastavlja tradiciju organizacije sportskih takmičenja u duhu razvoja i afirmacije planinarskog sporta.

Prvo kolo prvenstva će se održati u maju mjesecu, a treće u julu mjesecu. Tačan datum predlaže društvo/klub aplikant. Za II i IV kolo prvenstava utvrđen je datum i lokacija, i to:

– Vranica – Prokoško jezero –  u vremenskom periodu 13. – 14. juni  u sklopu održavanja manifestacije ‘Dan planinara Federacije Bosne i Hercegovine’;

– Jajce u vremenskom periodu 01. – 02. august u sklopu održavanja manifestacije ‘Dan planinara Bosne i Hercegovine’

 

Kriteriji 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete, kako slijedi:

  1. Punopravno članstvo u Planinarskom savezu BiH/FBiH
  2. Ekipu za takmičenje
  3. Obezbijediti kontrolore na takmičenju
  4. Ekipa GSS – a za obezbjeđenje takmičara

Podnošenje prijava

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti kancelariji Planinarskog saveza BiH/FBiH na adresu: Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC ‘Nove Daire’, 71 000 Sarajevo ili putem e – mail adrese: psbih1@bih.net.ba (obavezno skenirana prijava!) sa naznakom: Organizacija planinarsko – orijentacionih takmičenja.

Prijava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe/lica za zastupanje društva/kluba i ovjerena pečatom!

Rok za podnošenje prijava je 30. 04. 2015. godine.

Ocjene prijava

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će kancelarija Saveza i Komisija za planinarsku orijentaciju. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnom mrežnom portalu psbih.ba i u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju Kriterije za učestvovanje iz Poziva neće se uzeti u razmatranje.

Obrazac za prijavu na Javni poziv