JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE ORGANIZACIJE „DANI PLANANINARA PLANINARSKOG SAVEZA FBiH 2019“

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE ORGANIZACIJE „DANI PLANANINARA PLANINARSKOG SAVEZA FBiH 2019“

Dani planinara Planinarskog saveza FBiH za 2019. godinu održaće se u  augustu 2019. godine, a tačan datum određuje UO PS FBiH na osnovu prijedloga datuma dostavljenog od strane domaćina.

Uslovi za organizaciju „Dani planinara PS FBiH 2019“:

  • – Odgovarajući objekat na raspolaganju organizatoru
  • – Dovoljno prostran i odgovarajući lokalitet za šatorsko naselje, kao i obezbjeđenje dovoljnog broja šatora za prihvat učesnika
  • – Sanitet, GSS, potrebna tehnike, te saglasnost MUP-a
  • – Lokalitet za parking vozila (podrazumijevajući pristup vozilima do mjesta održavanja)
  • – Voda za piće, odgovarajuće sanitarije uz maksimalno poštivanje higijenskih i ekoloških uslova
  • – Rasvjeta, ozvučenje, informativne table i putokaze
  • – Prijedlog programa i organizacije planinarskih tura i izleta
  • – Državna zastava, snimak himne Bosne i Hercegovine i ostali prateći sadržaj velikih skupova
  • – Ostali planinarski programi po slobodnoj ocjeni članice koja se prijavljuje na poziv, a koji se ne boduju u ukupnoj ocjeni za dobijanje organizacije Dana planinara za 2019. godinu i u funkciji su promocije i unaprjeđenja planinarstva u Bosni i Hercegovini.

U okviru programa treba se održati završno kolo Državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu, sportsko penjanje, pokazna vježba GSS-a i ostala planinarska takmičenja, a sve u skladu sa mogućnostima u organizaciji domaćina i PS FBiH.

Prijave na Konkurs poslati na adresu kancelarije PS FBiH, Mula Mustafe Bašeskije 63, 71000 Sarajevo ili na email psbih1@bih.net.ba najkasnije do 15. 7. 2018. godine.

Pozivamo sve članice Saveza koje žele da budu domaćini Dana planinara FBiH da se prijave na Javni poziv.

Za prijavu je potrebno popuniti „Upitnik za organizaciju i domaćinstvo Dana planinara FBiH“.