Javni poziv za organizaciju domaćinstva u planinarskoj orijentaciji

Javni poziv za organizaciju domaćinstva u planinarskoj orijentaciji

Planinarski savez FBIH/BiH organizuje prvenstvo u planinarskoj orijentaciji za takmičarsku 2016. godinu.

POZIVAJU SE 

planinarska društva/klubovi za prijavu organizacije domaćinstva tri kola prvenstva u planinarskoj orijentaciji

 

Planinarski savez FBiH/BiH i u novoj takmičarskoj sezoni nastavlja tradiciju organizacije sportskih takmičenja u duhu razvoja i afirmacije planinarskog sporta.

Datumi takmičenja:

I kolo: 14 i 15 maj 2016. godine

II kolo: 18 i 19 juni 2016. godine

III kolo: 16 i 17 juli 2016. godine

IV kolo: 23 i 24 juli 2016 (u sklopu manifestacije Dani planinara FBiH)

Kriteriji: 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uvjete, kako slijedi:

  1. Punopravno članstvo u Planinarskom savezu FBiH/BiH;
  2. Ekipu za takmičenje;
  3. Obezbijediti kontrolore na takmičenju;
  4. Ekipa GSS – a za obezbjeđenje takmičara;
  5. Obezbijediti topli napitak (čaj) za takmičare;
  6. Besplatan smještaj u domu za voditelje takmičenja.

 

Podnošenje prijava:

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti kancelariji Planinarskog saveza BiH/FBiH na adresu: Mula Mustafe Bašeskije 63 – TC ‘Nove Daire’, 71 000 Sarajevo ili putem e – mail adrese: psbih1@bih.net.ba (obavezno skenirana prijava!) sa naznakom: Organizacija planinarsko – orijentacionih takmičenja.

Prijava mora biti potpisana od strane odgovorne osobe/lica za zastupanje društva/kluba i ovjerena pečatom!

Rok za podnošenje prijava je 30. 04. 2016. godine.

 

Ocjene prijava:

Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će kancelarija Saveza i Komisija za planinarsku orijentaciju. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnom mrežnom portalu www.psbih.ba i u sredstvima javnog informisanja.

Nepotpune prijave i prijave koje ne ispunjavaju Kriterije za učestvovanje iz Poziva neće se uzeti u razmatranje.

 

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje: Obrazac za prijavu za domaćinstvo – POT