I KOLO TAKMIČENJA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI ZA 2019.

I KOLO TAKMIČENJA U PLANINARSKOJ ORIJENTACIJI ZA 2019.

I kolo takmičenja u planinarskoj orijentaciji i orijentiringu za 2019. godine održat će se 11. i 12.05. 2019. godine na Konjuhu, lokalitet pl. doma „Javorje“ i u gradu Tuzla. Domaćin i suorganizator je PD „KONJUH“ iz Tuzle.

ORIJENTACIJA    –   subota 11.05.2019.
Do 10h dolazak na lokalitet pl. doma „Javorje“
U 10h i 30 min izvlačenje startnih brojeva
U 11h početak takmičenja
U 14h i 30 min  objavljivanje rezultata i proglašenje pobjednika
U 15h zajednički ručak
U 15h i 30 min  do 17h  slobodne aktivnosti
U 17h i 30 min  do 19h i 30 min –predavanja-planinarska edukacija
U 20h  do 23 h  druženje

ORIJENTIRING  – nedjelja  12.05.2019.
Do 10h dolazak u Tuzlu – prostorije PD „KONJUH“ Tuzla
U 10h i 30 min dobijanje startnih brojeva
U 11 h  – početak takmičenja
U 13 h – objavljivanje rezultata
U 13h i 30 min  – ručak

Spavanje u pl. domu „JAVORJE“ JE  KM 5,00 za sve takmičare – učesnike.

Domaćin PD“KONJUH“ Tuzla obezbjeđuje besplatan ručak u subotu, poslije takmičenja, kao i u nedjelju poslije takmičenja. Svi učesnici takmičenja dužni su imati adekvatnu opremu za takmičenje, planinarsku iskaznicu sa plaćenom članarinom za tekuću 2019.g., busolu, pribor za rješavanje zadataka, set prve pomoći, dovoljne količine vode i hrane.

Detaljnije prijave i informacije do 09.05.2019. godine kod predsjednika Komisije za POT – Dragan Markelić 061-731-625.