Komisija za rad sa omladinom

Komisija za rad sa omladinom nadležna je za sljedeće:

(1) Da predlaže programe, obezbijedi organizacijske i sadržajne uslove za rad i razvoj planinarenja kod omladine;
(2) Da radi na razvoju planinarske obuke mladih kao i na razvoju stručnog osoblja koje radi sa mladima;
(4) Da radi na povezivanju mladih planinara unutar Saveza;
(5) Da radi na povezivanju rada Komisija unutar Saveza po pitanju rada sa omladinom
(6) Da ostvaruje saradnju sa organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima mladih na profesionalnoj osnovi;
(7) Da ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama koja se bave pitanjima mladih;
(8) Da promoviše kretanje u prirodi, zdrav način života, odgovoran odnos prema prirodi i ljudskim vrijednostima među mladima;
(9) Vrši i druge poslove određene Pravilnikom o radu Komisija.

Akti povezani sa komisijom