ZIMSKA ŠKOLA ALPINIZMA 2024

ZIMSKA ŠKOLA ALPINIZMA 2024

Planinarski savez FBiH organizuje zimsku školu alpinizma na atraktivnim lokacijama u BiH.

Školu će realizovati instruktori PS FBiH, a vođa škole je Instruktor alpinizma Ermin Lipović.

Škola će se provesti u tri vikenda, a počinje 02. 03. 2024. godine.

Broj mjesta je ograničen! Prijave se zaprimaju do 27. 02. 2024. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uslovi za prijavu na zimsku školu alpinizma:

  • Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH
  • Navršenih 16 godina, uz pismenu saglasnost roditelja (ako je mlađi od 18 godina)
  • Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba

Cijena škole iznosi 150 KM.

Cilj škole je osposobljavanje planinara za siguran boravak u planinama zimi i pravilno korištenje alpinističke opreme na terenu.

Okvirni program škole:

 – Alpinistička oprema i njeno pravilno korištenje

 – Specifične opasnosti zimi u planinama

 – Lavine kao posebna tema – korištenje lavinskog seta (lavinski primopredajnik, lopata za snijeg i lavinska sonda)

 – Izrada bivaka u snijegu

 – Izrada osiguravališta u snijegu i ledu

 – Kretanje penjačke naveze u sniježnim uslovima

 – Zaustavljanje pada u sniježnim uslovima

 – Prva pomoć u terenskim uslovima

Neophodna individualna oprema za polaznike škola:

 – Kompletna individualna, zaštitna i bivak zimska oprema

 – Penjački pojas, kaciga, dva karabinera s maticom, dvije prusike

 – Dereze i cepin

Organizator škole posjeduje dio opreme koja se može staviti na raspolaganje polaznicima škole, te molimo zainteresovane da se na vrijeme prijave kako bi se mogla izvršiti raspodjela iste.

Prevoz i ishrana u organizaciji polaznika škole sa mogućim dogovorima o zajedničkom i kombinovanom organizovanju istih. Satnica i detalji biće dostavljeni polaznicima škole po izvršenim prijavama.

Prijavu i izjavu možete preuzeti ovdje:
Prijava: Prijava za školu alpinizma
Izjava: Izjava o oslobađanju odgovornosti

Prijave obavezno slati na e-mail: psfbih1@gmail.com

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za zimsku školu alpinizma

Za dodatne informacije kontaktirati:

  • vođu škole Ermina Lipovića 061/144-248
  • Predsjednika Komisije za alpinizam Armin Škandrić 062/435-558
  • kancelariju PS FBiH na telefon 033/555-685.

Komisija za alpinizam
Armin Škandrić