ZAVRŠETAK LJETNJE ŠKOLE ALPINIZMA PS FBIH

U organizaciji PS FBiH u protekla tri vikenda realizovana je ljetnja škola alpinizma i to na području Bugojna, Bukovika, Romanije i Blagaja.

U prvom vikendu radilo se na obaveznim teoretskim predavanjima i uvježbavanju praktičnih radnji vezanih za čvorologiju, osiguranje, štandove, spašavanje, samospašavanje, absajla i drugih potrebnih postupaka za ulazak i penjanje u stijenu.

Drugi vikend je bio udarni i dosta intenzivan. Cilj je bio primjena naučenih treoretskih i vježbovnih radnji koje su na kraju rezultirale ispenjavanjem dva penjačka smjera u stijenana na području Romanije i sarajevskog Ozrena. Na području Romanije se radilo na Velikim stijenama i ispenjan je Zapadni brid zuba te izvršen pristup Novakovoj pećini a na sarajevskom Ozrenu na Bijeloj stijeni ispenjan je bukovički smjer.

U završnom vikendu na području Blagaja nastavljena je edukacija kroz praktično vježbanje štandova, sistema za podizanje i spuštanje penjača kao i spašavanje i samospašavanja koji se koriste u alpinizmu. Kao vrijedan rezultat ostvarili su polaznici na nekoliko smjerova na penjalištu Rebro u Blagaju.

Na kraju konstatujemo da je ljetnjoj školi alpinizma pristupilo ukupno 24 kandidata, koji su prošli predviđeni program obuke i izveli sve alpinističke uspone predviđene planom obuke.

Završetkom ove škole kandidati su stekli zvanje Alpinista pripravnik i zadovoljili potrebne uslove za nastavak školovanja na zimskoj školi alpinizma, te nastaviti napredovanje u alpinizmu uz pomoć mentora koji će pratiti njihov rad u kontinuitetu.

Vrijedno je i spomenuti da smo pored redovnih kandidata imali i 11 kandidata Planinarskih vodiča koji su također uspješno savladali navedenu školi te stekli uslove za napredovanje u vodičkoj službi PS FBiH.

Nakon završene provjere stečenih znanja, polaznicima škole su uručene su diplome te je tom prilikom je urađena i kraća analiza gdje su polaznici iznijeli svoje impresije o programu kojeg su prošli i iskustvima koja su stekli.

Ljetnju školu alpinizma je vodio instruktor alpinizma i GSS-a Ermin Lipović zajedno sa iskusnim  instruktorom alpinizna i GSS-a Redžep Grasbusom.

Izražavamo zahvalnost planinarskim društvoma /klubovima iz PS FBiH koji su od prvog dana podržala ovu školu šaljući svoje kandidate a oni su: PSD Zlatni ljiljan Sarajevo, PD Visočica Sarajevo, PD Planine Sarajevo, PD Tajan – Lisac Zenica, PD Prenj – Glogošnica 1979 Glogošnica, PD Konjuh Tuzla, PD Pogorelica Kiseljak i  PD Visočica Visoko

Naredna ljetnja škola alpinizna se očekuje u naredne godine u prvom kvartalu.

Vođa škole
Ermin Lipović