POZIV ZA TEČAJ ZA TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE

POZIV ZA TEČAJ ZA TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE

Komisija za orijentaciju Planinarskog saveza FBiH organizuje tečaj za TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE. Svi zainteresovani bez obzira na geografsku pripadnost koji smatraju da ispunjavaju uslove mogu popuniti obrazac prijave iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje tečaja.

Prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Tečaj počinje u subotu 20.04.2024. godine provesti će se u tri vikendana području Bosne i Hercegovine.

Broj mjesta je ograničen! Prijave se zaprimaju do 17. 04. 2024. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uslovi za prijavu:

  • Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba;
  • Popunjena izjava o zdravstvenom stanju;
  • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
  • Da su članovi Planinarskog saveza FBiH;
  • Navršenih 18 godina

Neophodna individualna oprema za polaznike tečaja:

  • Busola
  • Geometrijski pribor koji uključuje: 2 trogula (ili 1 trugao i 1 linijar), uglomjer (najbolje od 360° ili od 180°) i šestar;
  • Pribor za pisanje: grafitna olovka, gumica, listovi za pisanje (listovi, sveska, rokokvnik ili slično).

Napomena: 

Planinarski savez FBiH posjeduju određeni broj busola koje se mogu staviti na raspolaganje polaznicima tečaja, te je stoga potrebno na da se prijave svi oni koji ne posjeduju busole.

Obrasce za Tečaj možete preuzeti ovdje:

Troškovi:
Cijena tečaja iznosi 150,00 KM a u cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen tečaj za one koji polože završni ispit.

Troškove prijevoza, boravka i ishrane tokom tečaja kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene prijave kandidati mogu iznos uplatiti na:

Račun: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo

Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Tečaj za trenere orijentacije

Kontakt:
Za dodatne informacije kontaktirati predsjednika Komisije za planinarsku orijentaciju Ekrema Bužimkića 063/281-979.