Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče “A” kategorije PS FBiH

Poziv za prijavu za polaganje ispita za vodiče “A” kategorije PS FBiH

Komisija za vodiče PS FBiH u dane 03. i 04. juna 2023. godine organizuje polaganje ispita za vodiče “A” kategorije – Ljetnje ture na Planinarskom domu “Smetovi” na Smetovima (PD Željezara) sa početkom u 10.00 sati. Okupljanje na Domu najkasnije do 09.30 sati.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismenog, usmenog i praktičnog. Za ispit je poterbno imati važeću člansku planinarsku iskaznicu, vodičku majicu sa obilježjima te ostalu opremu od koje posebno naglašavamo: karta područja, busola, komplet PP, prusik, dva karabinera, vodičko uže (osigurava Komisija za vodiče).

Svi pripravnici koji žele pristupiti ispitu su dužni uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo sa naznakom Značka za zvanje Vodič. U cijenu je uračunata izrada vodičke značke i vodičke iskaznice/licence. Uplata se može izvrišiti jedino putem računa!

Uslov za polaganje je dostavljena prijava za ispit i Izvještaj o aktivnostima vodiča sa najmanje 10 (deset) različitih tura po lakim označenim ili neoznačenim stazama, zahtjevnim ili teškim stazama, izleti, pohodi i sl. koji je ovjeren od matičnog planinarskog društva.

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Prijava kandidata za polaganje ispita za vodiča A kategorije
Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: Izvještaj o aktivnostima vodiča

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča  i kopiju članske iskaznice poslati na E-mail komisije: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com ili psfbih1@gmail.com a na uvid je potrebno donijeti originalna dokumenta uključujući i člansku iskaznicu PS FBiH.

Rok za prijavu polaganja je: 31. maj 2023.godine.

Smještaj i noćenje u Planinarskom dom „Smetovi“ na Smetovima a troškove noćenja, smještaja i ishrane u domu snose kandidati.

Predsjednik Komisije za vodiče
Husein Šabić