Poziv za prijavu kandidata za Tečaj za vodiče “A” kategorija – ljetnjih tura

Poziv za prijavu kandidata za Tečaj za vodiče “A” kategorija – ljetnjih tura

Komisija za planinarske vodiče PS FBIH organizuje Tečaj za vodiče A kategorija – ljetnje ture. Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti. Dužni su popuniti prijavu – obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju, a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Napomena: Broj mjesta je ograničen !

Prijave i uplate se zaprimaju do 10.05.2023. godine (24.00 h), nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Početak Tečaja predviđen je za 13.05.2023. godine i trajat će tri vikenda.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za Tečaj za vodiče A kategorije su:

  • – Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba
  • – Navršenih 18 godina
  • – Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH
  • – SSS
  • – 3 godina aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana ili skenirana članska iskaznica PD sa ovjerenim planinarskim markicama), ukoliko je kandidat mijenjao članstvo kopija iskaznica  i iz ostalih društava.
  • – Popunjena izjava o zdravstvenom stanju
  • – Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za koje se žele prijaviti

 

Podnošenje prijave:
Aplikacija se podnosi na email: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com ili psfbih1@gmail.com   

Cijena Tečaja za vodiče A kategorije – ljetnje ture iznosi 150,00 KM.

U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen Tečaj, za one koji polože završni ispit. Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun Saveza:
Račun: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo

Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za Tečaj za vodiče A kategorije

Obrasce za Tečaj možete preuzeti ovdje:

 

NAPOMENA:

Odlukom UO PS FBiH Planinarska društva/klubovi koja nemaju u svom sastavu certifikovane i licencirane planinarske vodiče, mogu prijaviti jednog kandidata čiji će Tečaj finansirati PS FBiH.

Za sve informacije kontaktirati Komisiju za vodiče PS FBiH na telefone 061 579 605.