Poziv za prijavu kandidata za Tečaj za vodiče “A” kategorija – ljetnjih tura

Poziv za prijavu kandidata za Tečaj za vodiče “A” kategorija – ljetnjih tura

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH organizuje Tečaj za vodiče A kategorija – ljetnje ture.

Svi zainteresirani, bez obzira na geografsku pripadnost mogu se prijaviti a Tečaj će se realizovati na području USK.

Kandidati su dužni su popuniti prijavu – obrazac iz priloga na osnovu kojeg će se utvrditi da li ispunjavaju uslove za pohađanje kategorije za koju apliciraju, a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane matičnog planinarskog društva.

Napomena: Broj mjesta je ograničen !

Prijave i uplate se zaprimaju do 13.06.2023. godine (24.00 h), nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Početak Tečaja predviđen je za 17.06.2023. godine i trajat će tri vikenda.

Osnovni uslovi za ispravnu aplikaciju za Tečaj za vodiče A kategorije su:
– Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba
– Navršenih 18 godina
– Članstvo u društvu ili klubu PS FBiH
– SSS
– 3 godina aktivnog djelovanja u planinarenju (kopirana ili skenirana članska iskaznica PD sa ovjerenim planinarskim markicama), ukoliko je kandidat mijenjao članstvo kopija iskaznica i iz ostalih društava.
– Popunjena izjava o zdravstvenom stanju
– Sposobnost samostalnog hodanja i vođenja tura za koje se žele prijaviti

Podnošenje prijave:

Aplikacija se podnosi na email: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com ili psfbih1@gmail.com

Cijena Tečaja za vodiče A kategorije – ljetnje ture iznosi 150,00 KM.

U cijenu je uračunata teoretska i praktična nastava, radni materijali i diplome za uspješno završen Tečaj. Troškove prevoza, noćenja i ishrane na domovima kandidati snose sami.

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun Saveza:
Račun: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za Tečaj za vodiče A kategorije

Obrasce za Tečaj možete preuzeti ovdje:

Obrazac Prijava za Tečaj za vodiča A kategorije – Ljetnje ture

Obrazac Izjave o zdravstvenog sposobnosti za vodiča

Napomena:
Odlukom UO PS FBiH Planinarska društva/klubovi koja nemaju u svom sastavu certifikovane i licencirane planinarske vodiče, mogu prijaviti jednog kandidata čiji će Tečaj finansirati PS FBiH.

Za sve informacije kontaktirati Komisiju za vodiče PS FBiH na telefone 061 579 605.

Komisija za vodiče
Husein Šabić