Poziv kandidatima za prijavu za polaganje Ispita za planinarske vodiče “C” kategorije – Teške ljetnje ture

Poziv kandidatima za prijavu za polaganje Ispita za planinarske vodiče “C” kategorije – Teške ljetnje ture

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH u dane 18. i 19. 11. 2023.godine organizuje polaganje ispita za vodiče „C“ kategorije – Teške ljetnje ture na PD “Miljkovac” Kladanj – Ferata “Paolo Dieci” Brateljevići a okupljanje u subotu 18.11.2023.godine u 09.00 h.

Prijaviti se mogu svi planinarski vodiči A i B kategorije, koji su završili osposobljavanje putem Tečaja za vodiče C kategorije – Teške ljetnje ture, koji su odstažirali ili bili pripravnik minimalno 2 (dvije) godine a maksimalno 5 (pet) godina te da posjeduju važeću licencu za vođenje.

Za ispit je potrebno dostaviti Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča za period pripravništva u kojem moraju biti evidentirane aktivnosti za ispunjenje uslova za ispit

Posebni uslovi:

Važeća kategorija “B”, pored toga u zadnjih 5 (pet) godina učestvovanje u:

  • 10 (deset) različitih tura po neoznačenim stazama, misli se na neuređene penjačke smjeri najmanje visinske razlike 250 m,
  • 10 (deset) različitih penjačkih uspona stepena II po skali UIAA,
  • 10 (deset) različitih penjačkih uspona stepena III po skali UIAA.
  • Završen ljetnji alpinistički tečaj u PS FBiH

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje: Prijava kandidata za polaganje ispita za vodiča “C” kategorije

Obrazac izvještaja možete preuzeti ovdje: Izvještaj o aktivnostima vodiča

Skeniranu i ovjerenu Prijavu i Izvještaj o aktivnostima vodiča ovjeren od strane matičnog planinarskog društva kao i važeću planinarsku i vodičku iskaznicu poslati na E-mail: komisija.za.vodice.psfbih@gmail.com ili psfbih1@gmail.com a na uvid je potrebno donijeti originalna dokumenta uključujući vodičku i člansku iskaznicu PS FBiH.

Svi vodiči – pripravnici koji žele pristupiti ispitu dužni su nakon dostavljanja dokumentacije i odobrenja Komisije uplatiti 50,00 KM na račun Planinarskog saveza FBiH broj: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo sa naznakom za polaganje ispita za vodiča “C” kategorije – Teške ljetnje ture.

U cijenu polaganja uračunat ispit i izrada vodičke iskaznice/licence, a uplata se može izvrišiti samo putem računa.

Rok za prijavu polaganja je: 16. novembra 2023.godine.

Ispit se sastoji od tri dijela: pismeno, usmeno i praktično.

Za ispit je poterbno imati odgovarajuću ličnu planinarsku i tehničku opremu od koje posebno naglašavamo: Karta područja, busola, komplet PP, kaciga, pojas, Fe set, dva karabinera, dva prusika, 2 gurtne, spravica za podizanje i spuštanje, te vodičko uže (nije obavezno jer osigurava Komisija za vodiče).

Smještaj i noćenje u Planinarskom dom “Miljkovac” Kladanj a troškove noćenja, smještaja i ishrane u domu snose kandidati.

Predsjednik Komisije za vodiče
Husein Šabić