POČETAK LJETNJE ŠKOLE ALPINIZMA PS FBIH SEPTEMBAR 2023

U dane vikenda 21.-22.10.2023.g. na području Bugojna PD “Duboka” otpočela realizacija Ljetnje škole alpinizma – početni nivo u organizaciji PS FBiH. Na školu se odazvalo ukupno se prijavilo 25 polaznika kandidata iz Planinarskih društava članova PS FBIH. Kandidati dolaze iz 8 Planinarski društava/klubova PS FBiH i to: PD Pogorelica Kiseljak, PD Visočica Sarajevo, PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo, PD Planine Sarajevo, PD Prenj-Glogošnica 1979 Glogošnica, PD Tajan – Lisac Zenica, KES Limit Bihać, PD Visočica Visoko.

Prvi vikend je iskorišten za davanje osnovnih informacija o opremi i njenom korišćenju, uvodnim informacijama o alpinizmu i penjanju u stijenama te praktičnim radnjama pri izradu i radnjama na sidrištima (štandovima) te drugim postupcima penjača u stijeni.

Zahvaljujemo se podršci Planinarskim društvima/klubovima PS FBiH kao i osoblju PD Duboka na pruženom gostiprimstvu. Nastavak škole slijedi na vježbalištima planina oko Sarajeva.

Vođa škole
Instruktor alpinizma
Ermin Lipović