NASTAVAK REALIZACIJA LJETNJE ŠKOLE ALPINIZMA PS FBIH

U dane vikenda 28. i 29.10.2023.g. na području Romanije i Sarajevskog Ozrena nastavljena je realizacija “Ljetnje škole alpinizma u organizaciji PS FBiH”.

Na području Romanije se radilo na Velikim stijenama i ispenjan je Zapadni brid zuba te izvršen pristup Novakovoj pećini. Na Sarajevskom Ozrenu na Bijeloj stijeni ispenjan je Bukovički smjer.

Težište edukacije bilo je penjanje alpinističke smjeri uz izradu štandova te absajla klasičnim stilom i uz pomoć spravica. Ovo je bila dobra praktična prilika za polaznike da svoje sposobnosti okušaju direktno u stijenu.

U okviru dvodnevene edukacije rađene su i druge vrste uvježbavanja i provjere naučenog na prethodnoj edukaciji.

Nastavak edukacije planiran je za naredni vikend na području Blagaja kod Mostara.

Vođa škole
Ermin Lipović