LJETNA ŠKOLA ALPINIZMA 2023

LJETNA ŠKOLA ALPINIZMA 2023

Planinarski savez FBiH organizuje ljetnu školu alpinizma – početni nivo na lokacijama u FBiH. Školu će realizovati instruktori PS FBiH, a vođa škole je Instruktor alpinizma Ermin Lipović.

Škola će se provesti u tri vikenda, a počinje 21. 10. 2023. godine.

Napomena: Broj mjesta je ograničen! Prijave se zaprimaju do 18. 10. 2023. godine nakon čega će aplikanti biti obaviješteni o upisu.

Osnovni uslovi za prijavu na školu alpinizma:

  • Članstvo u društvu ili klubu PS FBIH
  • Navršenih 16 godina, uz pismenu saglasnost roditelja (ako je mlađi od 18 godina)
  • Popunjena i ovjerena prijava od matičnog planinarskog društva/kluba

Cijena škole iznosi 150 KM.

Kandidat je dužan obezbjediti vlastitu osnovnu opremu (pojas, kaciga, dva karabinera sa maticom, dvije prusike dužine cca 4 m, poželjno penjačice…).

Organizator škole posjeduje dio opreme koja se može staviti na raspolaganje polaznicima škole, te molimo zainteresovane da se na vrijeme prijave kako bi se mogla izvršiti raspodjela iste.

Prevoz i ishrana u organizaciji polaznika škole sa mogućim dogovorima o zajedničkom i kombinovanom organizovanju istih. Satnica i detalji biće dostavljeni polaznicima škole po izvršenim prijavama.

Prijave obavezno slati na e-mail: psbih1@gmail.com

Nakon pregledane i odobrene aplikacije kandidati mogu iznos uplatiti na račun saveza:
Račun: 134-001-11300634-62, ASA Banka D.D. Sarajevo
Primaoc: Planinarski savez FBiH
Svrha: Uplata za ljetnu školu alpinizma – početni nivo

Za dodatne informacije kontaktirati vođu škole Ermina Lipovića 061/144-248 ili kancelariju PS FBiH na telefon 033/555-686.