Izvještaj o učešću na balkanskom prvenstvu u planinarskoj orijentaciji

Izvještaj o učešću na balkanskom prvenstvu u planinarskoj orijentaciji

U vremenskom period od 30.09 do 02.10.2022. godine, na području mjesta Pokljuka, Republika Slovenija, održano je 6. balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji, čiji domaćin je bio Planinarski savez R Slovenije. Na ovom takmičenju učestvovala je 31 ekipa iz šest država u svim kategorijama (pioniri, juniori, seniori, vetrani). Bosnu i Hercegovinu i Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine predstavljalo je šest takmičara raspoređenih u dvije juniorske ekipe. Naši takmičari su bili iz planinarskih društava/klubova iz Bosanske Krupe, Tuzle i Goražda, a mentor je bio član Komisije za planinarsku orijentaciju Dragan Markelić.

Članovi naše reprezentacije koji su učestovali na takmičenju su:

ekipa   BiH 1   

  1. Džajić Sandin                Bosanska Krupa
  2. Harbaš  Šefik                 Bosanska Krupa
  3. Jelašković Ajdin            Goražde

ekipa   BiH 2 

  1. Odžaković Nerim          Goražde
  2. Delić Muris                    Tuzla
  3. Kadrić Amila                 Goražde

Mentor: Dragan Markelić iz Tuzle

Na Pokljuku su naši takmičari stigli u petak 30.09.2022. godine, oko 13.30 sati, a istog dana u noćnim satima (oko 23.00) krenuli su sa noćnom utrkom u kojoj su naši takmičari u juniorskoj kategoriji zauzeli prvo i peto mjesto. Ovo je izuzetno dobar rezultat, čak se može reći odličan s obzirom na to da se radi o potpuno nepoznatom terenu, otežanim uvjetima orijentacije i kretanja, te umoru nakon nekoliko sati vožnje.

U subotu 01.10.2022.godine u  09.00 sati je krenula dnevna utrka, gdje su takmičari prvo pristupili rješavanju teoretskih zadataka, nakon čega su izlazili na stazu koja je bila a zatim odlazak na stazu, koja je bila izuzetno teška i naporna sa dužinom oko 14  kilometara (što je puno više od predviđenih 7 km staze za kategoriju juniora). U dnevnoj utrci naši takmičari zauzeli su peto i šesto mjesto. Ovaj plasman je takođe dobar s obzirom na to da se takmičari nisu uspjeli odmoriti od umora i pritiska od prethodnog dana. Kada tome dodamo trik-kontrolne tačke koje su postavljene blizu pravih tačaka, a ni prave ni trik-kontrolne tačke ničim nisu obilježene (nisu korištene bazne stanice SI Sistema, nego su korišteni perforatori) onda se može reći da je i ovo odličan rezultat. Ovo će znati oni koji su se takmičili i znaju da se na udaljenosti od desetak metara ne može na osnovu karte razlikovati prava od lažne kontrolne tačke koje nisu označene brojem, pogotovo ako se ne ispoštuje pravilo da kontrolna tačka mora biti vidna sa udaljenosti od 25 m iz pravca dolaska.

U ukupnom plasmanu u juniorskoj kategoriji naši reprezentativci zauzeli su  četvrto mjesto. I ovo je odličan plasman s obzirom na to da se u ukupnom rezultatu računaju rezultati svih ekipa jedne reprezentacije, tako da naša reprezentacija sa dvije ekipe ne može imati više bodova od reprezentacije koja ima pet ekipa.

U svakom slučaju naše ekipe su osvojenim prvim mjestom u noćnoj utrci pokazale da imaju znanje i sposobnosti da se takmmiče sa drugim ekipama iz okruženja, zbog čega im se može čestitati i podržati u daljem radu.

Troškovi:

Troškovi učešća naših takmičara na 6. balkanskom prvenstvu se sastoje od kotizacije takmičara, troškovi najma kombi vozila u koji su uračunati i troškovi goriva, goriva za transport takmičara od Sarajeva do Tuzle, zatim putarina i dnevnica mentora. Navedeni troškovi iznose 1.615,00 KM, a isti su  detaljno prikazani i objašnjeni u troškovniku koji je sastavni dio ovog izvještaja uz koji se prilaže.

Zaključak:

Još jednom našim takmičarima upućujemo čestitke na postignutom rezultatu.

Zahvaljujemo se Upravnom odboru Planinarskog saveza FBIH koji je omogućio da naši takmičari učestvuju na ovom takmičenju koje je za njih veliko iskustvo.

Zahvaljujemo se i roditeljima koji su svoju djecu iz Goražda dovezli u Sarajevo i u povratku došli po njih u Tuzlu, kao i roditeljima iz Bosanske Krupe, koji su svoju djecu dovezli do Bosanskog Novog/Novog Grada i u povratku ih sačekali.

Napominjemo da je planirano da se sljedeće, tj. 7. balkansko prvenstvo u planinarskoj orijentaciji održi od u periodu od 01.10. – 03.10.2023.g. na planini Zlatibor u R Srbiji, a domaćin će biti Planinarski Savez Srbije.

Predsjednik komisije za orijentaciju
Ekrem Bužimkić