DRUGI TEČAJ ZA TRENERE PLANINARSKE ORIJENTACIJE

U skladu sa Godišnjim planom rada PS FBiH i NPP za Trenere planinarske orijentacije, u dane vikenda 29.-30.06.2024.g. u organizaciji Komisije za planinarsku orijentaciju PS FBiH započeo je tečaj za Trenere planinarske orijentacije.

Prvi vikend realizovan na području Trebevića gdje su realiozovana uvodna predavanja koja se odnose na kartografiju, ketanje po terenu pomoću karte i busole, osnovama planinarskog orijentacionog takmičenja. Drugi dan je nastavljena edukacija u dijelu, poznavanja pojam, definicija i vrste orijentacije, topografski znakova, azimutu te određivanju koordinata na karti.  Nakon toga radilo se na praktičnim terenskim vježbama.

Na Tečaj se prijavilo ukupno 8 polaznika, koji dolaze iz 5 Planinarskih društava/klubova članova  PS FBiH i to: PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo, PSD Perun Vareš, PD SKAKAVAC Sarajevo, HPD Bjelašnica 1923 Sarajevo i PD Zvjezdangrad Vareš.

Nastavak edukacije predviđen naredni vikend na područje Ormanja kod Pazarića.

Komisija za planinarsku orijentaciju
Predsjednik, Ekrem Bužimkić


Povezana društva: