Adresa:
Buturović Polje bb
88409 Butorović Polje, Konjic

Predsjednik:
Bajro Perva
061/269-661

Sekretar:
Samir Čolak
-

Službeni Kontakt/i:
sinneretvica@gmail.com
samir.colak@gmail.com
psneretvica@gmail.com

Posljednje novosti članice

Nema povezanih objava.