Adresa:
Vladislava Skarića br.2
71000 Sarajevo

Predsjednik:
Muriz Turković
062/178-226

Sekretar:
Jasna Mujčinović
062/214-500

Službeni Kontakt/i:
033/208-411
muriz.turkovic@hotmail.com