Adresa:
Banjalučka 42 (Dom mladih)
79260 Sanski Most

Predsjednik:
Amira Šabić
061/815-150

Sekretar:
-

Službeni Kontakt/i:
pedkanjon@gmail.com