Adresa:
Vejsila Čurčića br.22
71000 Sarajevo

Predsjednik:
Emin Gibović
061/500-401

Sekretar:
Adisa Dževlan
061/543-510

Službeni Kontakt/i:
rasimradonja@gmail.com
adisadzevlan@gmail.com

Planinarsko društvo Visočica (skraćeno PD Visočica) je planinarsko društvo sa sjedištem u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, Sarajevu. Nazvano po istoimenoj planini centralne Bosne i Hercegovine, planini Visočici koja je poznata po prelijepim pašnjacima i visokim grebenima koji je zasigurno čine jednom od najljepših planina Bosne i Hercegovine.

PD Visočica, Sarajevo je osnovano 17.09.2013. godine na Osnivačkoj skupštini koja se održala u prostorijama Doma mladih, Centra Skenderija u Sarajevu, a za prvog predsjednika je izabran Rasim Radonja. Upisuje se u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde 06.01.2014. godine da bi 25.02.2014. godine pristupilo u punopravno članstvo u Planinarski savez Bosne i Hercegovine. Od 2018. godine predsjednik društva je Emin Gibović.

PD Visočica danas važi za jedno je od aktivnijih društava u Bosni i Hercegovini. Dodatno je bitno spomenuti da su njeni vodiči i članovi aktivni volonteri, dobrovoljni davaoci krvi, članovi gorske službe spašavanja te ljudi koji aktivno radne na promociji turističkog potencijala Bosne i Hercegovine.

Ciljevi PD Visočica:

 • zalaganje za unapređenje i omasovljavanje planinarenja, alpinizma, sportskog penjanja, zimskih i vodenih sportova, brdskog biciklizma, speleologije, sportskog streljaštva i ekstremnih sportova,
 • zalaganje za očuvanje prirode i zaštitu okoliša, poticanje edukacije i podizanje svijesti u ovim oblastima,
 • zalaganje za izgradnju i proširenje planinarskih domova, sportsko turističkih objekata i pratećeg sadržaja,
 • zalaganje za unapređenje turizma, eko-turizma i rekreacije,
 • promocija zdravog načina života,
 • zalaganje za unapređenje planinarske i humanitarne etike,
 • zalaganje za očuvanje tradicionalnih bosanskih sportskih igara i
 • zalaganje za zaštitu i očuvanje kulturno historijskih vrijednosti i spomenika.

Djelatnosti PD Visočica:

 • zalaganje za organiziranje izleta, pohoda, marševa, logorovanja, uspona, ekspedicija, sportskih priredbi i obilazaka sportsko-turističkih lokaliteta, te drugih planinarskih manifestacija, kao i učestvovanje na manifestacijama koje organiziraju druga planinarska društva,
 • zalaganje za sprovođenje ekoloških projekata koji imaju za cilj unapređenje životne sredine,
 • zalaganje za organiziranje planinarskih, speleoloških, biciklističkih, ekoloških, turističkih i humanitarnih akcija u BiH za socijalno ugrožene i osobe sa posebnim potrebama,
 • zalaganje za unapređenje suradnje s organizacijama u zemlji i inozemstvu koje imaju iste ili slične programske ciljeve, naročito sa Planinarskim savezom BiH i planinarskim društvima,
 • zalaganje za pružanje pomoći članovima Udruge za napredak u sportovima spomenutim u programskim ciljevima, kao i sportovima koji su srodni spomenutim,
 • zalaganje za organiziranje tribina, javnih rasprava, seminara, simpozija i okruglih stolova u svrhu ostvarivanja ciljeva,
 • zalaganje za razvoj specijalističkih aktivnosti, alpinizam, speleologija, vodička služba, gorska služba spašavanja, sportsko penjanje, skijanje i slično,
 • zalaganje za izradu, markiranje, održavanje i čuvanje planinarskih staza i transverzala,
 • zalaganje za adekvatno obilježavanje planinarskih vrhova,
 • zalaganje za unapređenje planinarske infrastrukture za smještaj i zaštitu planinara kao što su planinarski domovi i skloništa,
 • zalaganje za objavljivanje publikacija o značaju prirodne sredine i drugim temama u svrhu ostvarivanja programskih ciljeva društva,
 • zalaganje za organiziranje, pomaganje i izvođenje stručne obuke članova udruge za bavljenje specijalističkim planinarskim aktivnostima (ekspedicije, alpinizam, vodička služba, spašavanje u planini, planinarska orijentacija i slično),
 • zalaganje za suradnju sa školama i drugim obrazovnim institucijama radi uključivanja najmlađe populacije u aktivnostima udruge,
 • zalaganje za druge ciljeve i zadatke, a koji su sukladni Zakonu i Statutu,
 • udruga je dužna djelatnosti predvidene Statutom obavljati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i drugim zakonima i propisima.

Partnerstvo

Shodno ciljevima i djelatnostima, PD Visočica je 2015. Godine potpisala ugovor u suradnji sa udruženjem „Zemlja Dinarika“ u ciIju uspješne implementacije označavanja staza i definisanja trase Bijele linlje Via Dinarica na teritorijama opština Kalinovik i Konjic, na relaclji Zelomički Jasen – Puzim (Puzimsko groblje).

Označavanje staza koje su u vezi sa realizacijom Projekta, je u skladu sa prijedlogom Projekta i važećom regulativom Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine, zakonskom regulativom, na trasi dužine 17.3 km, prema skici i GPS referencama postavljenim na viadinarica.com/trail;

Označavanje staza se izvelo u skladu sa aktima i pravilnikom Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, kao i drugim primjerima dobre prakse uz upute Asocijacije evropskih pješačkih puteva (ERA).

Posljednje novosti članice