Adresa:
Memići 17
75260 Kalesija

Predsjednik:
Zijad Mehmedović
061/576-478

Sekretar:
Edin Vildić
062/373-410

Službeni Kontakt/i:
pdresnik@gmail.com