Adresa:
Bosanska 51
70230 Bugojno

Predsjednik:
Emsada Batić
061/178-230

Sekretar:
Semina Basara
062/474-279

Službeni Kontakt/i:
pdkoprivnicabug@hotmail.com