Adresa:
Branilaca BiH bb
79280 Ključ

Predsjednik:
Smajo Smajić
062/440-619

Sekretar:
Fahrudin Ćemal
061/892-983

Službeni Kontakt/i:
pd.kljuc@gmail.com
smajo1408@gmail.com