Adresa:
Binježevo 15
71240 Hadžići

Predsjednik:
Sead Nizić
061/224-471

Sekretar:
Alija Paljanin
061/220-961

Službeni Kontakt/i:
sacicad@gmail.com
bugiba2000@yahoo.com