Adresa:
Zelenih beretki br.15
71000 Sarajevo

Predsjednik:
Darko Čorić
061/ 187-029

Sekretar:
Emina Mujić Rajković
061/ 101-044

Službeni Kontakt/i:
033/535-371
pdbjelasnica@bih.net.ba
aidadarko@yahoo.com
emina.rakovic@gmail.com