Zbor planinarskih vodiča PS FBiH

Zbor planinarskih vodiča PS FBiH

Zbor vodiča Planinarskog saveza F BiH održan je u dane 22./23.06.2019.g. na Planinarskom domu Smet na području Zenice a u organizaciji Komisije za planinarske vodiče PS FBiH, na kojem je ukupno prisustvovalo 38 planinarskih vodiča

Zbor vodiča je redovna godišnja aktivnost gdje se okupljaju planinarski vodiči s ciljem informisanja o realizovanim i budućima zadacima, razmjene stečenih iskustava te usklađivanje standarda i procedura u radu planinarskih vodiča na terenu.

Na Zboru je izvršena prezentacija realizovanih aktivnosti u 2018.g. i prezentacija plana rada i aktivnosti za 2019.g.

Od značajno realizovanih aktivnosti izdvajamo organizaciju Tečajeva i ispita za planinarske vodiče A kategodrija – ljetno vođenje i B kategporija – vođenje planinara u zimskim uslovima.

Pored toga naglašena je i realizacija ostaih aktivnosti kao što su: Organizacija i vođenje Memorijalnog uspona na Lupoglav, organizacija i vođenje građana i planinara na 4 olimpijske planine kao i učešće vodičke službe u realizaciji Škole planinarstva za učenike osnovnih škola u KS.

Ovaj Zbor je Komisija za vodiče iskoristila i u saradnji sa RK Kreka iz Tuzle organizovala i realizovala edukaciju i licenciranje vodiča radi dobijanja dozvole za korišćenje radio uređaja CEPT 2.

Drugi dan Zbora iskorišten je za dodatnu edukaciju vodiča u postupcima iz Prve pomoći kao i Spašavanju, čiju su prezentaciju pripremili i realizovali GSS Zenica.

Trenutno PS FBiH raspolaže sa 210 certificiranih planinarskih vodiča A i B kategorije od koji je 130 licenciranih vodiča i 46 vodiča pripravnika te 4 instrukrora vodiča koji dolaze iz 42 planinarska društva koji su članovi PS FBiH. Komisija za vodiče ulaže napore da se poboljša kvalitet vodiče službe kao i da se poveača broj vodiča u planinarskim društvima.

Na kraju je izvršena evolvacija svih aktivnosti na Zboru te su za narednom periodu između ostalog  planirane su slijedeće aktivnosti:

Nastavak edukacije i licenciranja vodiča uz uvođenje Tečaja za vodiče C kategorije – vođenje teških ljetnih tura, učešće u organizaciji na značajnim pohodima i usponima, učešće u edukaciji i vođenju u školama planinarstva za učenike osnovnih škola.

Pored ovog najavljene su aktivnosti vezane za stvaranje što povoljnijih uslova za rad planinarskih vodiča na terenu.

Komisija za planinarske vodiče PS FBiH
Predsjednik, Šabić Husein