ZAVRŠENA ŠKOLA PLANINARSTVA ZA UČENIKE VII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 2022/2023.G.

ZAVRŠENA ŠKOLA PLANINARSTVA ZA UČENIKE VII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 2022/2023.G.

Škola planinarstva za sve učenike VII razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo realizovana je u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u KS.

Glavni nosioc škole bio je Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS i podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS a Planinarski savez FBiH dao je pun dobrinos i organizaciji transporta, sigurnosti i podrške u vođenju i dodatnoj edukaciji učenika na terenu.

Školu planinarstva obavezno su pohađali učenici VII razreda, koji su nakon kraće teoretske edukacije u matičnim školama u organizovanim izletima izvršili obilazak tri planine: Bjelašnicu, Igman i Trebević. Realizacija praktičnog dijela izleta povjerena je Planinarskim vodičima i Učiteljima planinarstva PS FBiH na uređenim planinarskim stazama oko Sarajeva.

Dnevno je angažovano u prosjeku oko 25 Planinarskih vodiča i Učitelja planinarstva, sedmično oko 160 i tokom realizacije kompletne Škole bilo je preko 500 pojedinačnih vođenja učenik. Vodiči su uz podršku nastavnika tjelesnog odgoja realizovali i dodatne terenske edukacije učenika iz domena planinarstva, ekologije, flore i faune što je značajno upotpunilo ukupnu sliku realizacije ovog projekta.  U okviru redovnih postupaka vođenja vodiči na terenu su imali priliku voditi osobe sa posebnim potrebama kao i slabovidne osobama u planini, što su uz podršku nastavnika i odgovornih lica uspješno realizovali.

U ovim aktivnosti sedmično je učestvovalo oko 4000 učenika, raspoređenih u 7 grupa iz 69 škola sa područja KS dok je za tri realizovana ciklusa škole na navedenim planinama boravilo je preko 10.000 učenika.

Vremenski prilike i uslovi na terenu bili su povoljni uz djelimično otežavajuće okolnosti kretanja u snijegu i magli što je inače sastavni dio planinarenja.

Svakodnevno je na terenu bila osigurana podrška i pomoć od strane Gorska služba spašavanja Sarajevo i JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS”. Značajno je napomenuti da tokom realizacije ovog projekta nije bilo povreda učenika na terenu.

Sagledavajući ukupne aktivnosti koje su realizovana ovim projektom uvažavajući sve okolnosti i uslove u kojima su rađene aktivnosti transporta i vođenja, može se zaključiti da se radi o veoma značajnom i korisnom projektu kojim se osigurava zadovoljstvo kod učenika i perspektivu budućih planinara.

Planinarski savez FBiH se zahvaljuje na povjerenju Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS te izražava zahvalnost i čestita angažovanim Planinarskim vodičima i Učiteljima planinarstva na uloženim naporima u dijelu planinarskog vođenja u dodatne edukacije na terenu.

Slijedeća Škola planinarstva za učenike 7.razreda OŠ KS planirana je tokom jeseni ove godine

Glavni Koordinator ispred PS F BiH
Husein Šabić