ŠKOLA PLANINARSTVA ZA SVE UČENIKE VII RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 2022/2023.G.

ŠKOLA PLANINARSTVA ZA SVE UČENIKE VII RAZREDA  OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 2022/2023.G.

U organizaciji Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS i podršku Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS realizovano je prvih sedam dana  Škole planinarstva za sve učenike VII razreda osnovnih škola Kantona Sarajevo.  Radilo se u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i realizaciji specifičnih oblika nastave iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj u KS.

Školu planinarstva obavezno su pohađali učenici VII razreda, koji su nakon teoretske edukacije u školama u organizovanim izletima izvršili obilazak tri planine: Bjelašnicu, Igman i Trebević. U ovim aktivnosti je učestvovalo oko 4000 učenika, raspoređenih u 7 grupa iz 69 škola sa područja KS.

Realizacija praktičnog dijela izleta povjerena je Planinarskim vodičima i Učiteljima planinarstva PS FBiH na uređenim planinarskim stazama. Za prvih 7 dana dnevno je angažovano u prosjeku oko 25 Planinarskih vodiča i Učitelja planinarstva.

Vremenski uslovi na terenu bili su povoljni uz djelimično otežavajuće okolnosti kretanja u snijegu i magli što je inače sastavni dio planinarenja. U okviru redovnih postupaka vođenja vodiči na terenu su imali priliku voditi osobe sa posebnim potrebama kao i slabovidne osobama u planini, što su uz podršku nastavnika i odgovornih lica uspiješno realizovali.

Značajnu i direktnu podršku vođenja i dodatne edukacije na terenu imali su nastavnici tjelesnog odgoja koji su prethodno dali osnove učenicima o planinarenju uopšte.

Kao segment neophodne podrške i pomoći u terenskim uslovima osigurala je Gorska služba spašavanja sa područja Kantona Sarajeva i JU “Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS”.

Uzimajući u obzir sve okolnosti i uslove u kojima su rađene aktivnosti transporta i vođenja, na kraju zaključujemo da se radi o veoma značajnom i korisnom projektu kojim se osigurava zadovoljstvo kod učenika i perspektivu budućih planinara.