Razvojem ekološke svijesti i aktivnim boravkom u prirodi do zdravlja

Razvojem ekološke svijesti i aktivnim boravkom u prirodi do zdravlja

Društvo prijatelja prirode  LIPA  Odžak je sa partnerima u prvoj polovini ove godine u sklopu projekta „Razvojem ekološke svijesti i aktivnim boravkom u prirodi do zdravlja“ realiziralo sljedeće aktivnosti:

– uređeno oko 35 kilometara ranije markiranih planinarskih staza na prostoru Podvučijaka i postavljeno je jedanaest novih usmjeravajućih planinarskih tabli,

– izvršeno je izviđanje planinarske staze: Čolakova ćuprija – Kadar, a markirana staza: groblje Lipa – Pivnica – potok Kacević – Krndija,

– postavljeno je deset ekoloških tabli “Čuvajmo prirodu”,

– na informativno-edukacijskoj stazi obilježeno je dvadeset biljnih vrsta,

– obilježena je biciklistička staza “Podvučijak” sa jedanaest usmjeravajućih tabli,

– postavilo je dva velika informativna panoa na arheološkim lokalitetima Kadar i Pivnica,

– dodatno je uređen prostor oko ljetne učionice (postavljena pečenjara i dječja ljuljaška) i održana škola u prirodi sa učenicima Osnovne škole,

– osiguralo idejni projekat za izgradnju vidikovca “Kadar”

Projekt su finansirali: Ministarstvo prometa, veza i zaštite okoline Županije Posavske, Strolit d.o.o. Odžak, Opština Odžak i DPP Lipa.