Prva vještačka stijena u Bosanskoj Krupi

Prva vještačka stijena u Bosanskoj Krupi

U subotu, 7. 12. 2019. godine je zvanično puštena u rad vještačka stijena za sportsko penjanje postavljena u fiskulturnoj sali JU “Prva osnovna škola” Bosanska Krupa.

Izrada vještačke stijene i nabavka adekvatne opreme je najvećim dijelom finansirana projektom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, dok su ostatak sredstava obezbijedili članovi PEED “PSET”, te nekoliko fizičkih i pravnih lica sa području općine Bosanska Krupa.

Nakon obraćanja zvanica: predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, direktora JU “Prva osnovna škola” Bosanska Krupa, Općinskog nacelnika opcine Bosanska Krupa i predstavnika Planinarskog saveza FBiH, uručene su zahvalnice donatorima i sponzorima, nastavnom i pomoćno-tehničkom osoblju JU “Prva osnovna škola” koji su učestvovali u realizaciji nastavog procesa Osnovne škola planinarstva, te posebna priznanja za 3 mlada člana PEED “PSET”  (Hana Bužimkić, Sandin Džajić i Emrah Salihović), za ostvarene rezultate i trud i zalaganje u realizaciji aktivnosti našeg društva.

Potom se član PEED “PSET” Sandin Džajić zvanično prvi popeo uz vještačku stijenu, a nakon njega se uz stijenu popeo i Općinski načelnik općine Bosanska Krupa.