Preminuo Šefko Hadžialić

Preminuo Šefko Hadžialić

Sa velikom tugom i žalošću primili smo vijest da je umro naš dugogodšnji član, autor brojnih publikacija i knjiga, te bivši predsjednik PS BiH, Šefko Hadžialić.

Šefko Hadžialić je rođen 1928. godine u Konjicu.

Aktivnim radom u planinarskoj organizaciji, počeo se je baviti u Konjicu u PD „Borašnica“, gdje je postigao prvu funkciju – sekretar društva, ali i prvo priznanje status delegata na prvom Kongresu planinarstva u Zagrebu 1955. godine.

Čitav život je  posvetio planinarstvu. Bio je incijatora za osnivanje društava, član planinarskih saveza od gradskog do sreskog u Sarajevu, republičkog na čijem je čelu bio od 1969-1972. godine, do Predsjedništva planinarskog saveza Jugoslavije. U doba održavanja XIV ZOI, bio je zamjenik načelnika Gorske službe spašavanja i član medicinske komisije Olmpijskog komiteta.

Svoj prvi rad objavio je u časopisu „Planinar“ o prvoj alpinističkoj štafeti, a zatim nastavio u „Našim planinama“, „Staze“ i drugi mediji. Godine 1972. objavio je prvu knjigu „Planinarske kuće u Bosni i Hercegovini“, čije je drugo dopunjeno izdanje izašlo 1984. godine. Godine 2002. objavio je knjigu „Planinarstvo i planinarski objekti i BiH 1892 – 2002.g“. Incijator je i za održavanje prve tematske konferencije o planinarskim objektima, koja je održana na Vlašiću, 1970. godine.

Za svoje angažovanje dobio je niz priznanja: Zlatna značka PS BiH, Zlatna značka SOFKA BiH, Zlatna značka PS Srbije, Plaketu za životno dijelo sa zlatnom značkom PS Jugoslavije, Orden zasluga za narod sa srebrenim zracima iz kabineta Maršala Tita i niz drugih.

Planinarski Savez BiH ostao je bez jednog od svojih najistaknutijih članova u njegovoj dugoj historiji.

Pa ipak, tješi nas činejnica da Šefkina djela i dalje traju osvjetljavajući put generacijama koje dolaze.