Pratite rad saveza u “Planinarskom kutku” i prilogu “San”

Pratite rad saveza u “Planinarskom kutku” i prilogu “San”

Planinarski savez Bosne i Hercegovine u sklopu rada sa sredstvima javnog informiranja ima odličnu suradnju sa nezavisnim dnevnikom ‘Oslobođenje’, u sklupu kojeg, svaki četvrtak-već 32 godine-izlazi rubrika pod nazivom ‘Planinaski kutak’. Rubriku o planini, planinarima, ekologiji i turizmu od njenog samog osnivanja uređuje novinar Ramo Kolar.

U predhodnom periodu, Savez i društva/klubovi/stanice GSS-a, su imale veliki broj aktivnosti, tako da od sada o planinarskim aktivnostima možete čitati i nedjeljom, u prilogu ‘San’ .

Još jednom se zahvaljujemo g.-dinu Rami Kolaru na promociji i pronicanju planinarstva i uspjeha planinara u našoj zemlji i svijetu.