Polaganje ispita za Instruktora vodiča A kategorije, vodiča B kategorije i završni dio Tečaja za B kategoriju

Polaganje ispita za Instruktora vodiča A kategorije, vodiča B kategorije i završni dio Tečaja za B kategoriju

Novi Instruktor vodič za Ljetnje ture – “A” kategorije
Komisija za planinarske vodiĉe PS FBiH je tokom proteklih vikenda: 21./22.01.2019.g.,
09./10.02.2018.g. i 23./24.02.2019.g. organizovala polaganje ispita za kandidata Šogolj Zakira za
Instruktora vodiĉa. Ispit se sastojao se od pismenog, usmenog, praktiĉnog dijela te prezentacije
seminarskog rada. Ispitna komisija u sastavu: Ţeljko Knez, Ermin Lipović i Mirza Aţderović dala je
pozitivnu ocjenu i Zakir Šogolj je od strane Ispine komisije dobio zvanje Instruktor vodiĉ „A“ kategorije
PS FBiH.

Novi planinarski vodiči za Zimske (snježne) ture – B kategorije
Planinarski savez FBiH je dobio 8 novih planinarskih vodiĉa „B“ kategorije. Komisija za planinarske vodiĉe PS FBiH je u dane 23.-24.02.2019.g. na podruĉju Bjelašnice, organizovala polaganje ispita za vodiĉe Zimskih (snjeţnih) tura – „B“ kategorije, koji je uspješno savladalo 8 kandidata. Ispit se sastojao se od pismenog, usmenog i praktiĉnog dijela. Ispitna komisija u sastavu: Ţeljko Knez, Ermin Lipović i Mirza Aţderović dala je zadovoljavajuću ocjenu sljedećim kandidatima:

Rb Prezime i ime Broj značke Planinarsko društvo/klub Mjesto
1 Ibrahim Kovaĉević 106 DLJP Vrbanjska vrela Travnik
2 Eldar Fazlagić 109 PD Bjelašnica Sarajevo
3 Alen Ĉaušević 110 PD Bjelašnica Sarajevo
4 Midhat Beĉar 114 No Comment Sarajevo
5 Dţevad Bektašević 125 PD Konjuh Tuzla
6 Edin Kurtović 130 PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo
7 Temima Zorlak 132 PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo
8 Dţenana Šišman-Trnka 167 PD Koprivnica Bugojno

Završen tečaj za vodiče Zimskih (snježnih) tura „B“ kategorije
Proteklog vikenda je završen teĉaj za vodiĉe Zimskih (snjeţnih) tura ¨B¨ kategorije u organizaciji Planinarskog saveza FBiH. Na Teĉaju su uĉestvovali planinari iz Sarajeva, Goraţda i Zenice a teĉaj je uspješno završilo 8 polaznika.
Svi kandidati su uspješno poloţili završni ispit, te polaznicima poĉinje teći pripravniĉki staţ za Zimskih (snjeţnih) tura ¨B¨ kategorije.
Teĉaj je zapoĉeo 21./22.01.2019.g. na Smetovima, nastavljen kroz vikende 09./10.02.2018.g. na Vlašiću i 23./24.02.2019.g. na podruĉju Bjelašnice.
Organizacijom Teĉaja na navedenim podruĉjima povećan je broj kandidata za vodiĉe Zimskih (snjeţnih) tura – „B“ kategoje.

RB Prezime i ime Planinarsko društvo Mjesto
1 Ćatović Kenan PSD Zlatni Ljiljan Sarajevo
2 Hasović Fahrudin PD Maglić Goraţde
3 Szameto Michal PD Maglić Goraţde
4 Kovaĉević Muris UP Vedro Zenica
5 Hrustanović Kenan UP Vedro Zenica
6 Ĉaušević Senad UP Vedro Zenica
7 Adilović Haris UP Vedro Zenica
8 Avdić Vernes UP Vedro Zenica

Predsjednik Komisije za vodiĉe
Husein Šabić