PLAN AKTIVNOSTI PLANINARSKOG SAVEZA FBIH ZA 2023.GODINU

PLAN AKTIVNOSTI PLANINARSKOG SAVEZA FBIH ZA 2023.GODINU

Akcije Planinarskogsaveza PS FBiH
11. ili 12. Februar 2023. – Memorijal Lupoglav 2023
6/7 Maj – Zbor vodiča
04.- 06. August 2023. – Slet planinara FBiH
23.09. – Septembar 2023. – Dan planinarskog Saveza
Novembar 2023. – Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine
11.12. – Decembar 2023- Međunarodni dan planina

Planinarske vodiči
Januar/Februar 2023. – Tečaj za vodiče B kategorije – zimske ture
Maj/Juni 2023. – Tečaj za vodiče A kategorije – lake ljetne ture
Septembar/Oktobar 2023. – Tečaj za vodiče C kategorije – teške ljetne ture

Rad sa omladinom
3/4. juni 2023. – Omladinske planinarske ture na najvisočije vrhove u kantonima FBiH za članove omladinskih planinarskih družina iz planinarskih društava/klubova FBiH
14/15.oktobar 2023. – Akcije pošumljavanja na kantonalnim nivoima i uzmu učešće omladinskih planinarskih družina iz planinarskih društava/klubova FBiH

Orijentacija
Maj 2023. – I kolo
Juni 2023. – II kolo
Juli 2023. – III kolo
August 2023. – IV kolo (Slet planinara PS FBiH)
Tečaj za trenere planinarske orijentacije (2022/2023)
Edukacija takmičara planinarske orijentacije
Edukacija iz opće planinarske orijentacije

Alpinizam
Februar/mart 2023. – Zimski tečaja alpinizma
Septembar/oktobar 2023. – Ljetni tečaj alpinizma

Sportsko penjanje
Oktobar/Novembar 2023. – Škola sportskog penjanja

Planinarske staze
Popis planinarskih staza od značaja za Federaciju BiH

Planinarski objekti
Popis planinarskih objekata PS FBiH

Skupština PS FBiH će održati izvještajnu sjednicu 29.04. 2023. godine.

Planirane redovne sjednice Upravnog odbora PS FBiH
04.02.2023. – 10. Sjednica Upravnog odbora
18.03.2023. – 11. Sjednica Upravnog odbora
15.04.2023. – 12. Sjednica Upravnog odbora
27.05.2023. – 13. Sjednica Upravnog odbora
15.07.2023. – 14. Sjednica Upravnog odbora
30.09.2023. – 15. Sjednica Upravnog odbora
28.10.2023. – 16. sjednica Upravnog odbora
16.12.2023. – 17. Sjednica Upravnog odbora

Članstvo u međunarodnima asocijacijama
Planinarski savez Federacije BiH će učestovati u radu u međunarodnih asocijacija:

  • UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation)
  • EUMA (European Union of Mountaineering Associations)
  • BMU (Balkan Mountain Union-Balkanska planinarska unija)
  • IKAR (The International Commission for Alpine Rescue)
  • IFSC (International Federation of Sport Climbing)
  • ERA (European Ramblers’ Association)