ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA BMU

Od 15. do 17.09.2023. godine u grčkom gradu Kalambaka (Meteora) održana je Generalna skupština BMU (Balkan Mountaineering Union).

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine na ovoj skupštini predstavljali su Rasim Radonja, predsjednik i Ivo Lubina, član Upravnog odbora Saveza.

Pored redovnih tačaka dnevnog reda (izvještaj o radu BMU između dvije skupštine, izvještaj o ekspedicijama, informacije o balkanskom takmičenju u orijentaciji i dr.), na ovoj sjednici Skupštine izabrano je i novo rukovodstvo BMU.

Za predsjednika BMU jednoglasno je izabran Dragoslav Gogić (Planinarski savez Srbije).

Za članove Upravnog odbora izabrani su: Zoran Chitkušev (Sjeverna Makedonija), Tatjana Ivanović (Crna Gora), Ermin Lipović (Bosna i Hercegovina) i Martin Šolar (Slovenija).

Pored skupštinskih aktivnosti, odražan je i tematski sastanak u vezi organizacije balkanskog takmičenja u sportskom penjanju. Tom prilikom konstatovne su i poteškoće u vezi nepotpune nadležnosti BMU za ovu disciplinu, budući da u većini država čanica Unije postoje odvojeni državni savezi za razvoj ove discipline.

Usvojen je prijedlog da naredna skupština BMU bude održana 2024. godine u Hrvatskoj.

Predsjednik PS FBiH
Rasim Radonja