Održan prvi sastanak sa predstvanicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Održan prvi sastanak sa predstvanicima Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Dana 15.12.2020. godine u prostorijama Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona u Bihaću, održan je prvi službeni sastanak predstavnika Ministarstva i predstavnika Planinarskog saveza FBiH. Sastanak je održan na inicijativu Saveza, a kao predstavnici Saveza su sastanku prisustvovali Ermin Lipović, Predsjednik Saveza i Ekrem Bužimkić, Zamjenik predsjednika Komisije za rad sa omladinom Saveza. Kao predstavnici Ministarstva sastanku su prisustvovali Damir Omerdić, Ministar i Adnan Kreso, stručni saradnik Ministarstva.

Tema sastanka je bila: Uvođenje oblasti planinarstva u obrazovanje Unsko-sanskkog kantona, odnosno institucionalizacija planinarstva kao aktivnosti važne za psihofizički i psihosocijalni razvoj djece i mladih – učenika osnovnih i srednjih škola.

Sastanak je završen uz donošenje zaključka da će predstavnici Ministarstva izvršiti detaljan uvid u priloženu dokumentaciju i na osnovu toga utvrditi mogućnosti o daljem djelovanju. Ministar je izrazio želju da se slijedeći sastanak održi najkasnije do kraja mjeseca januara 2021. godine, kada bi Ministarstvo iznijelo svoj stav, nakon čega bi se pregovaralo o daljim postupcima.

Izvještaj sačinio
Ekrem  Bužimkić