Obilježeno 40 godine Jugoslovenske himalajske ekspedicije EVEREST ’79

Obilježeno 40 godine Jugoslovenske himalajske ekspedicije EVEREST ’79

Planinarski savez je sinoć 11. 6. 2019. godine u Sarajevu u prepunoj sali Bošnjačkog instituta obilježio 40 godina Jugoslovenske himalajske ekspedicije EVEREST ’79 koja je preko zapadnog grebena Everesta dosegla najviši vrh svijeta. Ovaj događaj su predstavili učesnici ekspedicije EVEREST ’79 Muhamed Gafić i Muhamed Šišić.

Muhamed Gafić je održao emotivno predavanje sa projekcijom dijapozitiva i sve prisutne vratio 40 godina unatrag, u vrijeme trajanja ekspedicije. Također, na interesantan način je napravio komparaciju ekspedicije Everest ’79 sa današnjim komercijalnim alpinističkim ekspedicijama. Muhamed Šišić je predstavio izložbu fotografija sa ekspedicije i zahvalio se svim prisutnima na dolasku i na pruženoj podršci.

Prije 40 godina ekspedicija je odlikovana visokim odlikovanjem predsjednika Jugoslavije, a dvojicu BiH članova primio je Raif Dizdarević, tadašnji predsjednik Predsjedništva BiH. Raif Dizdarević je svoju veličinu pokazao ponovo  dolaskom na obilježavanje 40 godina ekspedicije Everest ’79.

Ermin Lipović, predsjednik Saveza, zahvalio se učesnicima ekspedicije na ovom hostorijskom događaju za planinarstvo u regionu i svim prisutnima na dolasku na obilježavanje 40 godina ekspedicije EVEREST ’79.

Predavanje i izložbu fotografija sa ekspedicije EVEREST ’79 planinari će imati priliku ponovo posjetiti na Danima planinara FBIH koji će se održati 16.-18. augusta 2019. godine na Vlašiću.