Nastavak tečaja za vodiče B kategorije

Nastavak tečaja za vodiče B kategorije

U skladu sa godišnjim programom osposobljavanja vodiča za 2021. godinu u dane vikenda 20.-21.02.2021. godine na području SBK, planina Vlašić, nastavljena je realizacija tečaja za vodiče zimskih snježnih tura – B kategorija.

Ovog vikenda se radilo na praktičnim radnjama upotrebe i korišnjenja opreme na terene uz postupke vodiča u različitim situacijama. Kretanje sa derezama, cepinom, krpljama te kretanje i postupci navezi. Zatim se radilo na izradi sidrišta te skloništa u zimskim uslovima.

Nakon prezentacija  i predavanja pokazane su praktične radnje vezane za orijentaciju, navigaciju, pružanje PP te spašavanje gdje je potencirana i naglašena uloga vodiča u zimskim uslovima.

Zahvaljujemo se na gostoprimstvu PD “Galica” Turbe.

Nastavaki završetak tečaja slijedi narednog vikenda na području Igmana, Bjelašnice i Visočice.