Nastavak Tečaja za vodiče A kategorije – Ljetnje ture

Nastavak Tečaja za vodiče A kategorije – Ljetnje ture

U skladu sa Godišnjim planom i prgramom osposobljavanja, u dane 10./11.09. 2022. godine nastavljena je realizacija Tečaja za vodiče Ljetnjih tura – A kategorija na Planinarskom domu „Trebević“ na području Trebevića.

Prvi dan se radilo na praktičnoj izradi Plana, izvedbe i analizi ture, zatim na upoznavanju budućih planinarskih vodiča sa Višednevnim turama i noćenju u planini kao i praktičnim bivkovanjem i logorovanjem na terenu.

Drugi dan je rađeno na upoznavanju vodiča sa temom Ishrane, voda i higijena u planini te upoznavanje sa Meteorologijom. Težište dana dato je ulogu i mjesto vodiča pri pitanju pružanja Prve pomoći i Spašavanju u planini kroz teoretski i praktični dio.

Pored navedenog ovaj vikend je iskorišten za ponavljanje i utvrđivanje stačenih znanja po pitanju kretanja i vođenja po različitim teškim terenima uz izradu i primjenu šumskog gelendera na terenu.

Cilj realizacije navedenog Tečaja je osposobljavanje budućih planinarskih vodiča za potrebe planinarskih društava sa područja cijele Federacija BiH.

Zahvaljujemo se na osiguravanju uslova rada i boravka, podršci i gostoprimstvu našim domaćinima na  Planinarskom domu Trebević.

Nastavak Tečaja je predviđen na području Ormanja – Pazarić, kada će nastaviti sa edukacijom i praktičnom provjerom stečenog te završiti navedeni tečaj.

Predsjednik Komisije za vodiče
Mirza Ažderović