Međunarodni dan planina 11. decembar „Planine – Ključ održive budućnosti“

Međunarodni dan planina 11. decembar „Planine – Ključ održive budućnosti“

Međunarodni dan planina je prilika za podizanje svijesti o važnosti planina za život, isticanje potencijala ili otežavajućih okolnosti za razvoj planinskih resursa, te prilika za sklapanje partnerstava koja će donijeti pozitivne promjene za planine i planinske predjele cijelog svijeta.

Planine su od suštinske važnosti za život na Zemlji. Bez obzira na to da li živimo na najvišim planinama ili kraj mora, najčešće nismo dovoljno svjesni koliko smo vezani za planine i na koje sve načine one utiču na naš život. S planina nam dolazi najveća količina slatke vode, planine su staništa različitih biljnih i životinjskih vrsta, a svaki deseti stanovnik planete živi u planinskim predjelima. I pored toga, ovoj nevjerovatnoj mreži života koju održavaju planine prijete različiti faktori koji razaraju okoliš, posljedice klimatskih promjena, zloupotreba planinskih resursa, oružani sukobi, te siromaštvo i glad.

Ovogodišnji Međunarodni dan planina posvećen je temi „Planine – Ključ održive budućnosti“ čiji je cilj istaći da su planine glavni pokretači održivosti ekonomskog razvoja u kontekstu borbe protiv siromaštva, pri čemu se poseban naglasak stavlja na kontinuiranost i ekološku prihvatljivost proizvodnje dobara koja nam daju planine.

Vjerujemo da će pokretanje ove teme pomoći u podizanju svijesti o tome kako nove prilike mogu donijeti korist stanovnicima kako planinskih tako i drugih predjela, a da se pri tome ne naruše postojeći planinski društveni i ekološki sistemi. Ovoj temi će se naročita pažnja posvetiti i na konferenciji „Rio+ 20“, kada će se govoriti o ciljevima održivog razvoja, te nam je u vezi s tim važno nastaviti isticati kako su dobra i usluge koje crpimo iz planinskih predjela od suštinskog značaja za održivi razvoj.

Sa enleskog jezika prevela: Nejla K.

Izvor: “International Mountain Day – 11th December 2013, ‘Mountains – Key to a Sustainable Future”. Food and Agriculture Organization of the United Nations. N.p., 3 Dec. 2013. Web. 8 Dec. 2013. <http://www.fao.org/forestry/internationalmountainday/en/>.