Izvještaj sa Izborbne skupštine Planinarskog društva Vlašić

Izvještaj sa Izborbne skupštine Planinarskog društva Vlašić

16. juna 2014-te godine održana je Izborna skupština Planinarskog društva Vlašić sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Izbor radnih tijela

a)      Radnog predsjedništva

b)      Verifikacione komisije

c)      Zapisničara i ovjerivače zapisnika

  1. Obračanje gostiju Skupštini
  2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije
  3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora u periodu maj 2011 – juni 2014-te
  5. Razmatranje i usvajanje financijskog izvještaja za izvještajni period
  6. Predlaganje, razmatranje i usvajanje liste kandidata za organe Planinarskog društva Vlašić (podjela listića, glasanje i prebrojavanje glasova)
  7. Dodjela priznanja institucijama, privrednim društvima i pojedincima za pomoć i aktivnosti u radu Planinarskog društva Vlašić.

10.Izvještaj izborne komisije, oglašavanje izabranih članova i

predsjedavajućih u organima PD Vlašić

 

Izvjestioc o radu Upravnog odbora u izvještajnom periodu je bio dosadašnji predjednik Upravnog odbora Društva Ablaković Avdo.

Skupštine se održala u prijatnoj i konstruktivnoj atmosferi tako da je lako postignuta saglasnost oko predloženih lista za funkcije i organe Društva.

Za naredni mandat izabrani su slijedeći nosioci funkcija i članovi organa Društva:

GLASAČKI LIST (za izbor organa PD Vlašić 26. juna 2014-te godine)

Predsjednik Skupštine:                                  1. Ablaković Avdo

Predsjednik Upravnog odbora:                     1. Agačević Senad

Članovi Upravnog odbora:

1.Gordan Zec
2.Granov Mirsad
3. Lovrinović Vlado
4.Terzić Salih
5. Softić Fuad
6.Kapidžić Nedžad
7.Jareb Hasib
8.Konjalić Emsad

Nadzorni odbor:

1.Softić Senad
2. Šiljak Remzija
3.Hopić Nedim

Sud časti:

1. Balić Ismet
2.Ažderović Mirza
3.Šečić Ahmed

 

Upravni odbor je dodijelio:

priznanje za dostignuća u planinarstvu i promociji Društva za

-Delić Dado

 

Zahvalnicu za materijalnu i financijsku podršku privrednim društvima i institucijama:

–          PHARMAMED d.o.o. Travnik

–          SEER (Sindikat el energetskih radnika) JP EP BiH ED Travnik

–          Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo Filijala Travnik

–          JP BiH TELECOM –Direkcija Travnik

–          Dobrotvorno društvo MERHAMET Travnik

–          Kahrić Enes (član PD Vlašić, stalno nastanjen u Munchenu – Njemačka)

 

Zahvalnice za ličnu materijalnu odnosno financijsku pomoć i promociju Društva članovima:

-Softić Fuko

-Lovrinović Vlado

-Terzić Salih

-Agačević Senad.

 

Predsjednik UO

Agačević Senad – Čeno