IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU NA SEMINARU NASTAVNIKA TIZO ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU NA SEMINARU NASTAVNIKA TIZO ZENIČKO- DOBOJSKOG KANTONA

Armin Daguda kao predstavnik stručnih službi Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine je prezentirao razvoj ideje i realizaciju programa planinarenja u školama na seminaru za profesore tjelesnog i zdrastvenog odgoja u Sportsko – rekreativnom centru Ajdinovići održanog 4.-5.10.2020. godine. Organizator seminara je Savez društava/udruga pedagoga fizičke kulture Zeničko-dobojskog kantona FBiH. Posebno akcenat je stavljen na to da se u posljednjih godinu Komisija za rad sa omladinom Planinarskog saveza Federacije BiH isključivo i jedino bavi pokušajem provedbe programa planinarenja u školama. Tokom predavanja predstavljena je i knjiga “Planinarstvo za djecu i mlade” kojoj je izdavač naš Savez.

Na predavanju su bili predstavnici Ministarstva obrazovanja Zeničko – dobojskog kantona, kojima je posebno skrenuta pažnja na reakciju ovog Ministarstva kada je u pitanju naša inicijativa za sastankom i implementacijom ovih programa u ovom kantonu jer su nas odbili.