Izvještaj o realizaciji seminara za vodiče instruktore

Izvještaj o realizaciji seminara za vodiče instruktore

Dana 14.09.2018.g. na Igmanu u PD „Prijatelj prieode“ u organizaciji Komisije za planinarske vodiče PS FBiH održan je Seminar za kandidate za vodiče instruktore u skladu sa programom osposobljavanja vodiča instruktora realizovan je Seminar za vodiče instruktore.

Seminar su praktično realizovali licencirani vodiči instruktori PS FBiH Lipović Ermin i Ažderović Mirza u skladu sa Smjernicama i Programom osposobljavanja vodiča intsruktora u PS FBiH.

Tokom seminara realizovane su teme u kojima su kandidatima predstavljeni : namjena i ciljevi seminara, profil intsrutora, komunikacijski stilovi te metodologija i procees prenošenja znanja i vještina.

Po zevršetku predavanja, praktičnih prezentacija od strane kandidata i izvršene analize i ocjene Komisije, dodijeljeni su certifikati za 8 kandidata za Vodiče intsruktore koji su upućeni na pripravništvo u Vodičkoj službi PS FBiH.

SPISAK VODIČA KANDIDATA ZA VODIČE INSTRUKTORE A KOJI  SU U PROCESU PRIPRAVNIŠTVA U PS FBIH

RB IME I PREZIME ZVANJE
1 Kadirić Dalvin Vodič instruktor pripavnik
2 Muftić Kenan Vodič instruktor pripavnik
3 Jaganjac Amir Vodič instruktor pripavnik
4 Terzić Lejla Vodič instruktor pripavnik
5 Šogolj Zakir Vodič instruktor pripavnik
6 Ivo Lubina Vodič instruktor pripavnik
7 Ervin Popović Vodič instruktor pripavnik
8 Husein Šabić Vodič instruktor pripavnik
9 Rasim Radonja Vodič instruktor pripavnik
10 Emin Gibović Vodič instruktor pripavnik
11 Hasna Smječanin Vodič instruktor pripavnik
12 Emira Hukić Vodič instruktor pripavnik
13 Sedin Salić Vodič instruktor pripavnik