Izvještaj: Drugi vikend ljetne škole alpinizma u Drežnici

Izvještaj: Drugi vikend ljetne škole alpinizma u Drežnici

U Drežnici je uspješno realizovan drugi vikend ljetne škole alpinizma u organizaciji Planinarskog saveza FBiH. Polaznicima su predstavljene vrste i tehnike penjanja, nakon čega su cijeli vikend radili na njima. Napredni polaznicu su vježbali tehničko penjanje i sistem izvlačenja palog penjača. Također, polaznici su upoznati sa pravilnikom Komisije za alpinizam PS FBiH, a večernja predavanja uz vatru su bila o bivakiranju. Nakon toga se tradicionalno druženje uz vatru nastavilo do kasno u noć, a spavanje u šatorima je upotpunilo doživljaj.