Izvještaj: Instruktorski seminar BMU (Balkanske planinarske unije)

Izvještaj: Instruktorski seminar BMU (Balkanske planinarske unije)

Na poziv Planinarskog saveza Slovenije (PZS), zemlje članice BMU (Balkanske planinarske unije), kojem i Planinarski savez BiH/FBiH pripada, pozvane su da pošalju svoje predstavnike na  vodički instruktorski seminar za vodiče koji se održavao od 22 – 25. 10. 2015.g. u Planinarskom školskom centru Bavšica kod Bovca u Sloveniji. Ispred PSBiH/FBiH seminaru su prisustvovali Lejla Terzić, Semir Šatorović, Kenan Muftić i Husein Šabić.  Pored naših predstavnika, domaćina Slovenaca, seminaru su prisustvovale i kolege iz Makedonije i Hrvatske.

Vođa i instruktor seminara  Franc Kadiš, je na samom početku seminara objasnio ciljeve BMU seminara. U sklopu seminara instruktor i član  UIAA komisije za planinarstvo, Matjaž Šerkezi je prezentirao UIAA standarde i akreditacije, s očitom namjerom da se potakne postupak akreditacija vodičkih standarda u savezima članicama BMU gdje se s time još nije započelo. Također nam je predstavljena zajednica planinarskih saveza zemalja alpskoga luka (CAA) gdje je osim strukture te organizacije, predstavljena i stručna preporuka između tih zemalja. Preporuke se odnose na etiku planinarenja, uređenje planinarskih staza i kuća te na zaštitu okoliša.

Najviše vremena tokom seminara je posvećeno temama iz psihologije i didaktike gdje su izlaganja bila interaktivna, dvosmjerna i veoma interesantna, a direktno su vezana za instruktorsku i vodičku praksu. Mnoga pitanja obrađena su kroz neposredan razgovor o primjerima i iskustvima.

Jedan dio praktične nastave u sklopu seminara, odvijao se na terenu, gdje su se pored višesatnog uspona na Briceklj praktično prikazivale metode i tehnike vođenja.

Drugi dio praktične nastave se odvijao u blizini Planinarskog školskog centra Bavšica, gdje se nalazi osigurana staza, koja je napravljena za potrebe centra, a na kojoj je demonstriran način  provjere opreme, priprema, kretanja i vođenja u takvim stazama, kao i kako pomoći unesrećenom na takvim stazama. Demonstriran nam je način izrade sidrišta (fiksno, klizno) te postupci podizanja palog penjača. Stručna preporuka instruktora je da se sv. Bernard ne koristi kod njih već godinama jer ima nedostataka, a oni svoje kandidate osposobljavaju za korištenje švicarskog škripca, kao i da se koristi samo oprema koja odobrena po UIAA standardima.

Seminar je nadmašio naša očekivanja i zahvalni smo PZS na kvalitetnoj organizaciji i odličnim instruktorima, a PSBiH/FBiH što nam je pružio priliku da usavršimo svoja znanja i upoznamo kolege iz susjednih nam država.

Zahvaljujem se Alanu Čaplanu i Huseinu Šabiću na odobrenju za korištenje njihovih fotografija.

Lejla Terzić