INFO ZA ČLANICE ORGANIZACIJE: Posljednji poziv za prijavu kandidata za izbor u stručna tijela i upravne organe

INFO ZA ČLANICE ORGANIZACIJE: Posljednji poziv za prijavu kandidata za izbor u stručna tijela i upravne organe

psbih-istaknuta

Poštovani članovi organizacije,

Za dan 29. 03. 2014. godine /subota/ zakazana je Izvještajno – izborna Skupština Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine u ‘Napretkovom domu’ na Trebeviću.

Sve članice Saveza po odredbama iz STATUTA PS BIH (Član XVIII) imaju pravo da biraju i budu birane u organe Saveza. S tim u vezi, na narednoj Skupštni će biti birani, kako slijedi:

1. Predsjednik Skupštine
2. Dva dopredsjednik Skupštine
3. Predsjednik PS BiH (ujedno i Predsjednik UO PS BiH)
4. Deset članova Upravnog odbora
5. Tri člana Nadzornog odbora (Predsjednik i dva člana NO)
6. Tri člana Suda časti (Predsjednik i dva člana Suda časti)
7. Predsjednik i članovi 17 komisija pri PS BiH (Svaka komisija broji 3 člana)

OCJENA PRIJAVA
Ocjenu prijava pristiglih na Poziv vršit će Upravni odbor PS BiH na prvoj narednoj Sjednici. Konačnu Odluku donose delegati glasanjem na Skupštini, a na osnovu Poslovnika o radu Skupštine PS BiH.

PODNOŠENJE PRIJAVA
Prijava na Poziv se podnosi isključivo u piamenoj formi na OBRASCU prijave kandidata za izbor u stručna tijela i organe uprave. Prijave se dostavljaju isključivo elektronski putem – ovjerena i potpisana od strane odgovornog lica!

Rok za podnošenje prijava je 40 dana od dana objavljivanja, zaključno sa datumom 31. 01. 2014. godine. Naknadne prijave se neće razmatrati!

Generalni sekretar PS BiH

Tarik Grabus, s. r.